top of page

Het LOC (=Lokaal Overleg Comité)

Het LOC is een samenwerkingsorgaan tussen leden van het schoolbestuur, leerkrachten die deel uitmaken van de vakbondsorganisatie en de directie.

Dit orgaan komt drie keer per schooljaar samen om allerlei zaken tussen school en schoolbestuur te bespreken.

Naast de 3 plaatselijke vergaderingen is er nog twee keer per schooljaar een 'Algemene LOC' waarin scholen die een LOC hebben zaken kunnen bespreken met het schoolbestuur KSRD. Deze vergadering wordt voorgezeten door de voorzitster van het schoolbestuur mevrouw Gemma Baekelandt.

Leden

VERTEGENWOORDIGERS SCHOOL

VERTEGENWOORDIGERS SCHOOLBESTUUR

Brigitte I.

Greet F.

Mevr. Gemma B.

Dhr. Jean-Marie V.

DIRECTIE

Mevr. Stien A.

bottom of page