top of page

Schoolraad

Via de schoolraad krijgen personeelsleden, ouders en lokale gemeenschap inspraak in het onderwijsgebeuren van de school.

De schoolraad heeft een mandaat voor 4 jaar en geeft advies aan de directie en schoolbestuur i.v.m. de goede werking van de school. De schoolraad zal personeelsleden, leerlingen en ouders regelmatig informeren over de standpunten die door de schoolraad worden verdedigd, de adviezen die hij uitbrengt en de resultaten van het overleg.

Wie zit in de schoolraad?

NAMENS DE OUDERS

NAMENS DE LEERKRACHTEN

NAMENS DE LOKALE GEMEENSCHAP

ALS DIRECTIE

Evelien A. (Wonterwijs)

Jeroen V.A. (De Kerselaar)

Katleen D. (Wonterwijs)

Elien D. (De Kerselaar)

Francine D.R. (Wonterwijs)

Rosanne R. (De Kerselaar)

Stien A.

bottom of page